Vi måste värna om våra skogar

Sveriges skogar är en av Europas större lungor. Våra skogar tar upp enorma mängder koldioxid som annars skulle spridas i atmosfären. Samtidigt är skogen hem för många djur- och insektsarter. Skogen bevarar alltså den biologiska mångfalden. Generellt sett behandlar vi skogen väl i Sverige. Avverkningen och skötseln sköts professionellt och följer uppsatta regler. Bland annat måste man återplantera skog efter avverkning.

I många platser i Europa är skogsskötseln inte lika strikt. EU-regelverket är nämligen inte harmoniserat och det finns stora skillnader mellan olika länder när det handlar om regler för avverkning och återplantering. Särskilt i det forna Östeuropa är skogsskyddet inte särskilt starkt.

I flera länder i Europa pågår illegal avverkning av skog. Illegal avverkning har två negativa konsekvenser. Dels påverkas givetvis naturmiljön. Skog som avverkas illegalt återplanteras sällan, vilket river upp stora sår i de ofta känsliga skogarna. Den andra negativa konsekvensen handlar om att de som bedriver illegal avverkning får konkurrensfördelar över de som bedriver skogsbruk enligt alla konstens regler. Det är nämligen billigare att avverka illegalt än att följa de regler som gäller.

Samtidigt går det inte att komma ifrån att illegal avverkning kan vara ett sätt för vissa regioner att öka sin levnadsstandard. Detta mål kan dock inte sägas vara jämlikt målet att bevara känsliga naturmiljöer. I Europaparlamentet kommer jag driva frågan om ett rättvist skogsbruk som tar hänsyn till miljö och klimat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *