Ett hållbart jordbruk

Jorden ger oss värdefulla livsmedel. Utan ett fungerande jordbruk skulle de flesta måltider vara ganska torftiga. Med bröd, pasta, ris och andra stapelvaror kan vi laga god och näringsriktig mat till ganska låga kostnader. Annat var det förr. I Sverige har potatis, rovor och rotfrukter varit huvudingredienserna i all matlagning under lång tid. Ja, fram tills dess att potatisen kom till Sverige var det i princip rotfrukter och rovor som var basfödan.

Befolkningen på jorden ökar kraftigt. Inom kort kommer jordens befolkning att uppgå till åtta miljarder människor. Det är en enorm utmaning att ordna med livsmedelsförsörjningen för alla dessa människor. Vårt klot växer ju inte direkt. Den odlingsbara marken har i princip varit lika stor till ytan sedan jordbruket startade för cirka 10 000 år sedan. Vi måste alltså hitta lösningar för att effektivera livsmedelsproduktionen på den odlingsbara ytan.

Samtidigt måste jordbruket vara hållbart. Vi kan inte lämna ifrån oss en förverkad jord. Vi måste producera livsmedlen med en mindre energi- och vattenåtgång och utan att använda kemikalier i stor skala.

Koldioxidutmaningen är en annan viktig fråga när det handlar om att skapa ett hållbart jordbruk. Jordbruket ger upphov till utsläpp av såväl koldioxid som metangas, vilka båda är så kallade klimatgaser. En viss halt av koldioxid i atmosfären måste vi ha, annars skulle livet på jorden inte kunna existera. För höga halter av koldioxid kan emellertid medföra vissa problem. En lösning på koldioxidutmaningen är att nyttja biogas i högre utsträckning. Många andra problem och utmaningar återstår dock att lösa.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *