Jord

Lösningar för jordbrukets utmaningar

Med klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, utarmning av jorden och hälsoproblem på grund av behovet av att använda giftiga bekämpningsmedel, är jordbruket ett riktigt problemområde i EU. Som aktiv politiker i livsmedels-, jordbruks- och djurskyddsfrågor ligger frågan om ett hållbart jordbruk mycket högt på min agenda. I Europaparlamentet och dess utskott kommer jag att aktivt driva frågor som kan leda till lösningar på de miljö- och hälsorelaterade problem som vårt jordbruk ger upphov till.

Jordbruket i Europa måste anpassas till rådande förutsättningar vad gäller miljö och hälsa. I stora delar av världen råder matbrist, men i EU tvingas bönderna slänga enorma mängder frukt, grönsaker, spannmål, kött och mejeriprodukter varje år. Det kostar inte bönderna någonting. Genom generösa subventioner från EU klarar sig bönderna ganska bra även om de inte får avsättning för sina produkter. Medan vi har ett överskott av jordbruksprodukter svälter människor i Afrika. Det är tullarna och den protektionistiska andan som är bovarna i dramat.

Det europeiska jordbruket bidrar till att förvärra miljöproblem. Koldioxid- och metangasutsläpp från jordbruk och boskapsskötsel kan leda till klimatförändringar. Gödsel och bekämpningsmedel förgiftar både jorden och de vattendrag som ligger i anslutning till jordbruket. Östersjön är ett bra exempel på en plats som har drabbats väldigt hårt av föroreningar från jordbruket. Brukandet av jorden leder i sig även till utarmning av mineraler och näring i jorden. En sämre jord ger mindre näringsrika livsmedel.

Hur gör vi då för att komma rätta till med miljöproblemen? En lösning stavas innovation. En annan lösning handlar om ekonomiska incitament. Genom stöd till innovation kan vi hitta nya sätt att bruka jorden på ett hållbart sätt. Som exempel på innovation och incitament kan nämnas utnyttjande av bioenergi. Tekniken finns redan i dag. Tyvärr är kostnaderna i dag för höga för att bioenergin ska kunna användas i jordbruket i hela Europa. Genom attraktiva ekonomiska incitament skulle man dock kunna stödja en övergång till användande av bioenergi.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *