Modern livsföring ökar cancerrisken

Idag publicerar jag en gästartikel från cancerinformation.nu och det gör jag mer än gärna eftersom det är ett enormt viktigt ämne!

Cancer är idag en vanligare dödsorsak än någonsin tidigare under historien, och det som vanligtvis pekas ut som bovarna i dramat är dels miljön, och dels vår livsstil. Det ligger en hel del sanning i det, men man ska också komma ihåg att en av orsakerna till att cancer är vanligare är att vi lever längre, och inte dör i tuberkulos och liknande som vi gjorde förr. På så sätt är den ökade förekomsten av cancer till viss del en illusion: ju äldre man är desto större risk att man drabbas av cancer, ergo så är cancer numera en vanligare dödsorsak än förr.

Livsstilen enormt viktig

Ökad livslängd är dock inte den enda orsaken till att cancer är vanligare nu än för hundra år sedan. Förändringar i vår livsstil är också en viktig faktor, och enligt Världshälsoorganisationen så skulle förbättrad livsföring kunna förhindra runt en tredjedel av alla cancerfall. Den största orsaken är givetvis rökning, men det är långt ifrån den enda. Att tala om rökningens risker känns också lite onödigt, då de allra flesta är väl medvetna om dem. En annan riskfaktor vad gäller cancer är övervikt och fetma, något som blir allt vanligare. Att övervikt inte är hälsosamt är nog väl känt; men att det också är den, näst rökning, vanligaste orsaken till cancer kanske inte alla känner till.

Nära sammankopplat med övervikt är givetvis vad vi äter, vilket också påverkar risken för att vi ska drabbas av cancer. Där kan man alltså slå två flugor i en smäll. Genom att äta bättre minskas risken för att vi ska bli överviktiga, vilket ju är bra i hälsohänseende på flera sätt. Generellt sett så borde vi äta mer frukt och grönt, och dra ner på köttkonsumtionen, speciellt då nöt- och fläskkött. Bäst är att helt lägga om sin livsstil, och i samband med att man ändrar sin kost även börjar träna.

Andra saker i vår moderna livsföring som ibland pekas ut som cancerrisker är till exempel mobiltelefonerna. Där behöver man dock inte vara överdrivet orolig. Det är sant att mobiltelefoner är en cancerrisk, men den är otroligt liten. Faktum är att solarier och solresor då är betydligt allvarligare, och även om det definitivt är trevligt med en solsemester, så är solresor och solarier en av de viktigaste anledningarna till att hudcancer har blivit vanligare. Faktum är att hudcancer är den näst vanligaste formen av cancer; den vanligaste hos män är prostatacancer och bland kvinnor hudcancer.

Cancerbrun av sol och solarier

Det här är en gästartikel från manlighälsa.se om hur viktigt det är att sköta sin hälsa och inte bränna sig i solen. Har du några egna erfarenheter, så kommentera gärna längst ner i inlägget!

Det sägs ibland att ”allting hänger samman”, och det gäller definitivt när det kommer till cancer och livsstil och miljö. Att allt fler drabbas av cancer hänger nära samman med vår moderna miljö och livsstil. Det är inte bara för att vara snälla mot naturen som vi borde ta bättre hand om miljön och lägga om vår livsstil: faktum är att ett ökat medvetande om hur allting hänger samman skulle få omedelbara och positiva effekter på hur många som drabbas av cancer. Men då en del av de förändringar som krävs skulle inverka negativt på vår bekvämlighet och det som ibland kallas ”livskvalitet”, så kan det vara svårt att komma igång.

Strålning medför risk för hälsan

Ett problem är att många fokuserar på sådant som är mindre viktigt i stället för att gå till roten av problemet. Mobiltelefoner, datorskärmar eller att bo nära en kraftledning nämns ibland som saker som ökar risken för att man ska drabbas av cancer. Verkligheten är dock att det har en så marginell effekt att det inte ens går att mäta. Att helt och hållet sluta använda mobiltelefonen, till exempel, minskar inte risken att du ska drabbas av cancer märkbart. Det är alltså bara att fortsätta prata på och SMS-a; det dör du inte av.

En mycket större hälsorisk är då solen och våra allt mer frekventa solresor. Långresor med flyg för att spendera en vecka eller två på en soldränkt sandstrand är således inte bra, vare sig ur miljö- eller cancersynpunkt. Detta förvärras också i och med att vi under många år gjort vårt bästa för att förstöra ozonlagret, som skyddar mot solens UV-strålar. Än värre är då solarier, som ju i huvudsak används i syfte att bli brun. Att detta numera ses som ett tecken på hälsa är som hämtat från Orwells 1984 – krig är fred, slaveri är frihet, och cancer är hälsa. Även om man kanske inte vill avstå från sina solresor, så borde vi definitivt avstå från solarier.

Men det är inte bara solen som försöker ta död på oss; vi själva är inte mycket bättre. Förutom att vi spenderade större delen av 1900-talet med att försöka förstöra miljön och därmed öka cancerriskerna, så är den livsföring vi utvecklade under samma sekel även den förkastlig. Det gäller då först och främst att vi rör på oss för lite, samtidigt som vi äter för mycket och fel sorts mat. Att inte bränna sönder oss i solarier minskar risken för hudcancer, men om den ökande cancertrenden ska kunna brytas måste vi mer aktivt ändra hur vi lever våra liv.

Industriellt framställda transfetter är ett stort problem för folkhälsan

Jag brinner starkt för folkhälsofrågor. Det är en mänsklig rättighet att kunna leva så gott och så länge som möjligt. Att drabbas av hälsoproblem på grund av undermålig mat eller mat som är så kemisk att det är svårt att över huvud taget identifiera ingredienserna är inget som jag önskar ens min värsta fiende.

Ett stort hot mot folkhälsan är industriellt framställda transfetter. Dessa fetter kan ge upphov till en mängd sjukdomar, även vid ganska små mängder. Det finns klara samband mellan transfetter och vanliga hjärt- och kärlsjukdomar. Även för andra sjukdomar, såsom diabetes, leversjukdomar och cancer, finns vissa indikationer på att transfetter kan vara boven i dramat. Det är inte farligt att äta transfetter som finns naturligt i kött och mejeriprodukter, det är den industriella processen som gör att fettsyrorna blir skadliga för hälsan.

Jag har undersökt sambanden mellan olika sjukdomar och industriellt framställda transfettsyror och resultatet är nedslående. Flera studier visar att en minimal ökning av intaget av transfetter dramatiskt ökar risken att drabbas av hjärtsjukdomar. Den information som är mest beklämmande är att transfetter som förs vidare till spädbarn via modersmjölken kan ge upphov till betydande hälsoproblem för barnen. Transfetterna påverkar nämligen spädbarnets möjligheter att omsätta de essentiella fettsyrorna som är viktiga för barnets tillväxt och mentala utveckling.

Jag kommer att driva frågan om ett förbud mot industriellt framställda transfettsyror i Europaparlamentet och i opinionen. Ett förbud skulle innebära en stor framgång för folkhälsoarbetet i EU.