Djurskyddet avseende husdjur måste stärkas

Våra husdjur är ofta fullvärdiga familjemedlemmar. Vi tar hand om våra hundar, katter och andra husdjur på bästa sätt. Så borde det i alla fall vara. Många husdjur lider skada av dåliga boendeförhållanden och dålig mathållning. Vissa husdjur plågas, misshandlas och utsetts för allmän misskötsel. Jag kan inte acceptera att husdjur behandlas på detta sätt.

Lissabonfördraget stipulerar att ett djur är en kännande varelse. Det betyder att ett husdjur ska få de bästa möjliga livsförhållandena så att djuret kan leva ett värdigt liv. Mer exakt handlar det om att husdjuret ska uppleva ett antal friheter, bland annat frihet från hunger och törst samt frihet från smärta, skada, lidande och sjukdom.

I mitt arbete för att förstärka djurskyddet i EU arbetar jag med fyra huvudfrågor. För det första är det centralt att sjukdomsspridning minimeras så långt det är möjligt. Spridning av sjukdomar sker oftast vid förflyttning över inre eller yttre gränser. Gränsskyddet behöver stärkas och gränskontrollerna måste bli striktare.

För det andra måste de regler som redan är beslutade följas till punkt och pricka. Man får inte tumma på det djurskydd som redan finns. Det handlar bland annat om regler för uppfödning, avel och försäljning. Smugglingsförbudet är en annan fråga som är viktig i sammanhanget.

För det tredje är det väsentligt att husdjursägarna har tillräckligt med information om vilka skyldigheter som åligger en djurägare.

En fjärde fråga handlar om veterinärhjälp. Ett djur som drabbas av sjukdom eller en skadas i en olycka ska kunna få kompetent veterinärvård, oavsett var i gemenskapen djuret hålls.